POWER FLEX T1

Urządzenie Power Flex stosowane jest głównie do pakowania ładunków różnej wysokości, ale o jednej wielkości palety wzgl. dla palet o porównywalnych wymiarach.

Power Flex T1 wyposażony jest w system opuszczania górnej części urządzenia do poziomu podłoża w celu ułatwienia serwisu i utrzymania.

Wydajność urządzenia Power Flex T1 wynosi 120+ ładunków na godzinę.