PALETOWANIE ZIEMNIAKÓW PRZY POMOCY PALETYZATORA SKRZYNIOWEGO