PALETOWANIE MARCHWI PRZY POMOCY PALETYZERA SKRZYNIOWEGO